بلاگ
November 19, 2014 by اخبار راینیک, مربیگری شخصی

مصائب آزمون و خطا در امور تخصصی

تجربه و دانش همواره در کنار هم مفید هستند. تجربه از آزمودن و خطا کردن و نترسیدن از شکست و شهود هنگام پیمودن مسیر بدست می‌آید و دانش با آموختن ، پرسیدن ، مطالعه کردن و گوش سپردن و کدرسه و دانشگاه رفتن و …

 

اینجا یک سوال پیش می‌آید:

کجا از تجربه استفاده کنیم و کجا از دانش؟

 

خب مشکلاتی هستند که می‌شود از هر دو راه برای حل آن‌ها اقدام کرد .. یکی اینکه از دانش و تجربه دیگران استفاده کنیم و از کسانی که هزینه آزمون این راه را پرداخت کرده‌اند سوال بپرسیم و دیگری اینکه آستین‌ها را بالا بزنیم و خودمان دست به تجربه مستقیم بزنیم!؟

 

هر کدام از این دو گزینه مزایا و معایبی دارند و در مشکلات گوناگون و افراد مختلف نیز پاسخ‌ها مطمئنا متفاوت خواهند بود.

 

شما کدام را انتخاب می کنید؟

در انتخاب میان این دو راه یا راه حلی مخلوط از هر دو از چه مرجعی بهره می‌پیرید؟ عقل؟ تجربه‌های قبلی؟ مشاوره؟ عقل جمعی؟

 

تجربه امروز ما آزمون و خطا در مورد مشکلی بود که با دامین www.rainic.com داشتیم و ایمیل‌هایی که بر روی این دامین ساخته بودیم. نتیجه حل مشکل از طریق تجربه اندوزی ما این شد که دامنه مذکور فعلا غیر فعال شده است و ما نیز دست به دامان ثبت کننده جهانی! 😉

لطفا فعلا از دامنه www.rainic.com و ایمیل info@rainic.com جهت ارتباط با ما استفاده فرمایید.

tagged: , , , , , , , , , , , ,

0 Comments