بلاگ
May 12, 2014 by فروش و بازاریابی

سه نکته درانتخاب مشاورحرفه ای فروش

سه نکته مهم و اساسی که برای انتخاب مشاور حرفه ای فروش و بازاریابی بهتر است در نظر بگیرید

در کشور ما متاسفانه فضای مشاوره در سال های اخیر بسیار به فضای آموزشی شبیه شده است. این موضوع و مشکلات دانشی که در برخی موارد مشاهده می‌شود سبب شده است که مشاوره از رایزنی و راهبری صادقانه و امانت‌دار فاصله بگیرد و بدبینی و بداندیشی نسبت به مشاوران پدید آید.
در زیر نکاتی را اشاره می‌کنم که رعایت آنها سبب می‌شود کمتر با این مسائل مواجه شویم.

۱٫ مشاور حرفه‌ای کسی ست که بیش از شما به راهکاری که ارائه میدهد ایمان دارد و این ایمان را با پذیرفتن ریسک مسئولیت در درآمد پروژه نشان می دهد. متاسفانه شرکت‌ها در ازا مشاوره عمدتا روی مبلغ پیش پرداخت و یا پرداخت‌های قطعی مانور می‌دهند.
از مشاور خود بخواهید که ریسک پذیری و ایمان به راهکار خودش را با شریک شدن در افزایش سود شما نمایش دهد.

۲٫ اگر مشاور در جلسه اول و یا در همان ابتدای پروژه به شما گفت که می‌داند مشکل شما چیست و اصرار داشت که به او اجازه شروع فرآیند درمان را بدهید مصرانه باستید و قبول نکنید. فرآیند مشاوره در هر حوزه‌ای از خدمات کسب و کار بدون عارضه یابی بمانند این است که شما به مطب یک پزشک بروید و پزشک از پشت در اتاق نسخه را بنویسد و به شما بدهد!

۳٫ در مورد زبان دقیق مشاوره از مشاور خود بپرسید. متاسفانه بسیاری از مشاوران حکایت کنگر خوردن و لنگر انداختن را ادا می‌کنند. اگر مشاوری بخواهد بازه زمانی طولانی در سازمان شما بماند دیگر نخواهد توانست وظیفه اصلی مشاوره یعنی مداخله از دور، نگاه کردن از بیرون یا خلاقیت بیرون از جعبه را رعایت نماید و حساسیتش را نسبت به موضوع از دست می‌دهد. این نوع مشاور یحتمل چند وقت دیگر با شما زانوی غم بغل خواهد گرفت!

tagged: , , , ,

0 Comments